Olše lepkavá: Zelený klenot pro vaši zahradu

Olše Lepkavá

Olše lepkavá je druh stromu původem z Evropy, který se vyskytuje v mírném podnebném pásu. Jedná se o listnatý strom, který dosahuje výšky až 30 metrů. Je charakteristický svou tmavě šedou kůrou a lepkavými pupeny, které jsou pro něj typické. Olše lepkavá má také velkou ekologickou hodnotu, neboť přispívá k zlepšování kvality půdy a slouží jako útočiště pro různé druhy zvířat a ptáků. V tomto článku se dozvíte více o této zajímavé rostlině, jejím významu a použití v lidském životě.

Popis a vzhled olše lepkavé

Olše lepkavá, také nazývaná černá olše, je listnatý strom, který se vyskytuje především na evropském kontinentě. Dorůstá až do výšky 25 metrů a má poměrně štíhlou kmenovou konstrukci. Borka olše lepkavé je černohnědé barvy, v dospělosti nepravidelně rozpadající se na plátky. Listy jsou tmavozelené, zvrásněné a eliptického tvaru s pilovitým okrajem. V jarních měsících se na stromech objevují drobné květy uspořádané do zpravidla dvou až třícentimetrových lata.

Charakteristickým znakem olše lepkavé jsou tzv. lepkavé lupeny – malinkaté lesklé výrůstky na pupenech a mladých výhonech. Tyto lupeny slouží jako ochrana pro rostlinu proti škůdcům a patogenům.

Olše lepkavá je poměrně nenáročný druh dřeviny, který preferuje vlhkou půdu s dobrým přísunem živin. Vysazovat ji lze jak samostatně, tak i v řadách či skupinách. Díky svému krásnému a charakteristickému vzhledu se často vysazuje i do krajinářských úprav zahrad a parků.

Původ a rozšíření

Olše lepkavá (Alnus glutinosa) je listnatý strom původem z Evropy, Asie a severní Afriky. Vyskytuje se především v mírném podnebném pásu a roste v mokřadech, na březích řek a potoků nebo na vlhkých loukách. Díky své schopnosti vázat dusík z atmosféry přispívá k obohacování půdy živinami pro další vegetaci. Olše lepkavá byla od dávných dob využívána jako dřevo pro stavbu mostů, lodí, domů a nábytku. Dnes je tento strom hojně pěstován pro svou schopnost čistit odpadní vody a také pro estetickou hodnotu svých květů a listů.

Ekologický význam

Olše lepkavá je strom, který má velký význam pro ekosystém. Jeho kořeny pomáhají při zadržování vody a snižují tak riziko sucha a povodní. Tyto stromy produkují také mnoho kyslíku a čistí vzduch tím, že absorbuje emise z průmyslu a dopravy. Navíc olše lepkavá slouží jako domov mnoha druhům ptáků, obojživelníků a hmyzu, což podporuje biodiverzitu v lesním prostředí. Je důležité chránit tyto stromy a pečovat o ně, aby mohly i nadále plnit svůj ekologický význam.

Pěstování a péče o olše lepkavou

Olše lepkavá je strom s charakteristickou kůrou a listy, který roste hlavně v blízkosti vodních toků. Pokud se rozhodnete pěstovat olši lepkavou, musíte si být vědomi, že je to poměrně náročná rostlina na péči. Je důležité zajistit jí vhodné stanoviště s dostatečným množstvím vlhkosti a dostatkem slunce.

Při pěstování olše lepkavé je nutné také dbát na pravidelnou zálivku, hlavně v období sucha. Kromě toho je důležité odstranit suché a poškozené větve a zajistit pro ni prostor pro růst. Olše lepkavá je také napadána škůdci a chorobami jako jsou houby nebo mšice, proto je nutné být ostražitý a případně použít vhodný postřik.

I přes náročnost péče o olši lepkavou se jedná o krásný strom s velkou ekologickou hodnotou, který poskytuje útočiště pro řadu živočichů. Proto pokud se rozhodnete ji pěstovat, určitě budete odměněni jejím dekorativním vzhledem i ochranou životního prostředí.

Využití v zahradě a krajině

Olše lepkavá, známá také jako olše stříbrná nebo olše černá, je zajímavý druh stromu nejen svým vzhledem, ale i svým využitím. V zahradách a parcích se nejčastěji vysazuje jako okrasná dřevina kvůli svým nápadným šedozeleným listům a vzdušné koruně. Olše lepkavá má však i užitkovou hodnotu - její kořeny dokážou vázat dusík z půdy a tím přispívají k obohacení půdy pro další rostliny. Proto se často používá jako součást smíšených lesních porostů, ale také na rekultivaci půd po těžbě nebo degradaci krajiny. Pro svou schopnost rychlého růstu se také hodí pro tvorbu živých plotů nebo ochranných pásem kolem budov a silnic. Pokud hledáte nenáročnou a velmi užitečnou dřevinu do vaší zahrady či krajiny, určitě byste měli zvážit zasazení olše lepkavé.

Možné problémy a choroby

Olše lepkavá je strom z čeledi břízovitých, který se vyskytuje hlavně v severních oblastech Evropy a Asie. Tento druh stromu může být náchylný k některým chorobám a problémům. Mezi nejčastější patří napadení houbovou chorobou plíseň šedá, která může vést k vadnutí listů a větví. Dále mohou olše trpět napadením hmyzem jako jsou mšice nebo tesaříci, což také ovlivňuje růst a stav stromu. Dalším možným problémem pro olše lepkavé je sucho, protože tyto stromy mají rády vlhké podmínky pro svůj růst. Pokud jsou vystaveny přílišnému suchu nebo přemokření, mohou trpět vadnutím a dokonce i odumřením kořenů. Proto je důležité olše pravidelně zalévat v období sucha a dbát na vyvážený poměr půdních vlhkostí.

Závěrem lze říci, že olše lepkavá (Alnus glutinosa) je původní stromový druh vyskytující se v Evropě i na území České republiky. Je často využívána jako okrasná a lesnická dřevina, ale také má řadu ekologických funkcí. Olše lepkavá je například velmi důležitým zdrojem potravy pro ptactvo a hmyz, ale také pomáhá zlepšovat kvalitu vody v okolí svých kořenů. Není tedy divu, že je tolik lidí fascinováno touto krásnou a užitečnou rostlinou.

Publikováno: 14. 08. 2023

Kategorie: zahrada

Autor: Veronika Pokorná

Tagy: olše lepkavá