Exotická krása v zahradě: Představujeme vám amazonku - královnu papoušků

Amazonka

Co je to amazonka?

Amazonka je druh papouška patřící do čeledi Psittacidae. Je to středně velký pták s výrazným zobákem a dlouhým ocasem. Amazonky jsou známé svými živými barvami a hlasitým hlasem. Jsou to inteligentní tvorové, kteří jsou schopni se naučit mnoho slov a frází. V přírodě žijí ve vlhkých lesích Střední a Jižní Ameriky. Patří mezi nejpopulárnější druhy papoušků chovaných jako domácí mazlíčci díky své kráse a schopnosti komunikace s lidmi.

Popis a vzhled amazonky

Amazonka je krásný a barevný pták, který patří mezi nejznámější druhy papoušků. Dosahuje délky kolem 30 cm a váží přibližně 400 gramů. Její peří je většinou zelené barvy s červenými nebo modrými odstíny na hlavě a ocasu. Má také charakteristické žluté kroužky kolem očí a tmavou skvrnu na zobáku. Samečci mají obvykle výraznější barvy než samičky.

Amazonka má silné nohy se dvěma prsty vpředu a dvěma vzadu, což jí umožňuje dobře se pohybovat po stromech. Její zobák je velmi silný a ostrý, což jí pomáhá při rozkousávání potravy i při stavbě hnízda.

Tento papoušek je známý svou hlasitostí a schopností napodobovat různé zvuky, včetně lidských řečových projevů. Má také schopnost komunikovat pomocí tónů, gest a pohybů těla.

Celkově lze říci, že amazonka je nádherný pták s pestrou barevností peří a unikátním tvarem těla, který ji odlišuje od ostatních druhů papoušků.

Původ a rozšíření amazonky

Amazonka je původem z Jižní Ameriky, kde se vyskytuje ve vlhkých tropických lesích. Její rozšíření zahrnuje především oblasti Amazonie, která se táhne přes devět zemí včetně Brazílie, Peru a Kolumbie. Amazonka preferuje život v blízkosti řek a jezer, kde nachází dostatek potravy a vhodné prostředí pro hnízdění. V těchto oblastech žije ve skupinách, které se mohou skládat až z několika set jedinců. Kvůli odlesňování a nelegálnímu obchodu s exotickými ptáky je však jejich populace ohrožena.

Chov amazonky v domácím prostředí

Chov amazonky v domácím prostředí je náročný, ale zároveň velmi odměňující. Amazonky jsou inteligentní a společenští ptáci, kteří vyžadují dostatek pozornosti a stimulace. Pro jejich pohodlí je důležité zajistit jim dostatečně velkou klec, ve které mají možnost létat a pohybovat se. Klec by měla být vybavena hračkami a větvemi pro stromování.

Amazonky jsou citlivé na změny prostředí, proto by měly být umístěny v klidném prostoru bez přímého slunečního záření a průvanu. Teplota by měla být stabilní a ideální vlhkost se pohybuje kolem 50-70 %. Důležitým aspektem chovu je také sociální interakce s člověkem či jinými papoušky.

Je nutné poskytnout amazonce pestrou stravu, která obsahuje semena, ovoce, zeleninu a ořechy. Je vhodné doplnit stravu vitamínovými přípravky nebo speciálním krmivem pro papoušky. Je důležité dbát na čistotu vody a pravidelné čištění klece.

Pro zachování fyzického a duševního zdraví amazonky je nezbytná pravidelná fyzická aktivita a stimulace. Doporučuje se trénovat s nimi různé cviky, učit je mluvit nebo řešit jednoduché úkoly. Důležité je také poskytnout jim dostatek volného letu mimo klec.

Chov amazonky vyžaduje odpovědnost a péči, protože jsou to dlouhověcí ptáci, kteří mohou žít i přes 50 let. Je důležité pravidelně navštěvovat veterináře, který posoudí jejich zdravotní stav a provádí preventivní očkování.

Potrava a péče o amazonku

Amazonky jsou všežravé ptáky, jejichž strava se skládá z různých plodů, semínek, ořechů, květů a hmyzu. Je důležité poskytnout jim vyváženou stravu bohatou na vitamíny a minerály. Vhodnými potravinami jsou například čerstvé ovoce a zelenina, jako jsou jablka, banány, mrkev nebo brokolice.

Doporučuje se také podávat speciální krmivo pro papoušky, které obsahuje veškeré potřebné živiny. Důležitým prvkem stravy je také přístup k čisté pitné vodě. Amazonkám je třeba zajistit dostatek prostoru pro pohyb a cvičení.

Péče o peří je také důležitá. Amazonky mají rády sprchu, proto je vhodné pravidelně je osprchovat jemným proudem vody. Peří je třeba udržovat čisté a bez parazitů pomocí pravidelných kontrol.

Vzhledem k tomu, že jsou amazonky společenskými ptáky, měly by být chovány ve skupinách nebo párech. Je důležité poskytnout jim dostatek pozornosti a interakce s lidmi i s ostatními ptáky.

Při péči o amazonku je také nutné dbát na prevenci nemocí. Pravidelné veterinární prohlídky jsou důležité pro kontrolu zdravotního stavu a prevenci před parazity a infekcemi. Je také vhodné poskytnout jim dostatek vitamínů a minerálů prostřednictvím speciálních doplňků stravy.

Správná péče a výživa jsou klíčové pro zdravý a šťastný život amazonky. S dostatečnou péčí může tato exotická krása v zahradě přinést radost a společnost po mnoho let.

Chování a komunikace amazonky

Amazonky jsou velmi společenské a inteligentní ptáci, kteří mají bohatý repertoár chování a komunikace. Mezi nejtypičtější projevy patří hlasité volání, které slouží k navázání kontaktu s ostatními členy hejna. Amazonky také rády napodobují různé zvuky a slova, což je známé jako jejich schopnost mluvit.

Dalším zajímavým chováním amazonky je tzv. "démonstrace pohlavní zralosti", která se projevuje tím, že samec nebo samice se vztyčí na větvi a začne křičet a tleskat křídly. Tento rituál slouží k vyjádření dominance a přilákání partnera.

Komunikace mezi amazonkami probíhá také pomocí tělesných signálů. Například pokrčený ocas může znamenat strach nebo nervozitu, zatímco roztažená křídla mohou signalizovat agresi nebo obranu.

Amazonky jsou také velmi sociální ptáci a rády si hrají s různými hračkami. Hra je důležitá pro jejich fyzickou i duševní stimulaci. Majitelé by měli poskytnout amazonce dostatek prostoru pro letání a vybavit klec různými hračkami a větvemi, které jí umožní projevit svou přirozenou zvídavost.

Je důležité si uvědomit, že každá amazonka má svou vlastní osobnost a může se chovat odlišně. Je tedy důležité porozumět individuálním potřebám a preferencím konkrétního jedince.

Zdravotní péče a prevence u amazonky

Zdravotní péče a prevence u amazonky je klíčová pro zajištění jejího dlouhého a šťastného života. Pravidelné návštěvy veterináře jsou nezbytné, aby se kontrolovala celková kondice ptáka a prováděly se preventivní očkování. Amazonky jsou náchylné k několika chorobám, jako je například psitakóza, kterou mohou přenést na člověka. Proto je důležité dodržovat hygienická opatření a pravidelně čistit prostor, ve kterém amazonka žije. Správným krmením a dostatečným pohybem lze také předcházet obezitě, která může vést k vážným zdravotním problémům. Při jakýchkoli znacích nemoci, jako je změna chování nebo stravy, je nutné okamžitě vyhledat veterinární pomoc.

Ohrožení a ochrana amazonky

Amazonka je ohrožený druh, který čelí mnoha hrozbám. Jednou z hlavních příčin ohrožení je ztráta přirozeného prostředí v důsledku odlesňování a ničení deštných pralesů. Další hrozby zahrnují nelegální obchod se zvířaty, lov pro maso a peří, a také nákazu nemocemi přenášenými od domestikovaných ptáků.

K ochraně amazonky bylo vyhlášeno několik rezervací a chráněných oblastí v Amazonském deštném pralese. Mezinárodní úmluva o obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a rostlin (CITES) zakazuje mezinárodní obchod s amazonkami.

Důležitým krokem v ochraně tohoto druhu je také osvěta veřejnosti o důležitosti zachování přirozeného prostředí a potřebách těchto papoušků. Organizace zabývající se ochranou přírody provádějí výzkumy, monitorují populace amazonky a podporují projekty na záchranu jejich přirozeného prostředí.

Je nezbytné zajistit udržitelný rozvoj a ochranu deštných pralesů, aby se amazonka mohla nadále vyskytovat ve volné přírodě. Pouze společnými silami můžeme zachránit tuto krásnou a ohroženou královnu papoušků pro budoucí generace.

Zajímavosti o amazonkách

- Amazonky jsou jedněmi z nejinteligentnějších ptáků na světě. Jsou schopny naučit se mnoho slov a frází a dokáží rozumět lidské řeči.

- Existuje přes 30 druhů amazonky, které se liší ve velikosti, barvách peří a hlasových projevech.

- Amazonky mají výrazný hlasový projev a často vydávají různé zvuky, jako jsou pískání, hvizdy nebo napodobování jiných zvuků.

- Tyto papoušci jsou společenští a rádi žijí ve skupinách. Komunikují mezi sebou pomocí různých zvuků a gest.

- Amazonky mají dlouhou životnost, některé druhy mohou žít i více než 50 let.

- Někteří jedinci amazonky dokážou rozlišovat barvy a vykonávat jednoduché matematické úkoly.

- V minulosti byly amazonky oblíbenými domácími mazlíčky u šlechticů a bohatých lidí. Dnes je jejich chov regulován mezinárodním obchodem s ohledem na ochranu druhů.

Tyto zajímavosti ukazují, že amazonka je fascinujícím a inteligentním tvorem, který si zaslouží naši ochranu a péči.

Závěrem lze konstatovat, že amazonka je fascinující a krásný pták, který může přinést do naší zahrady exotickou atmosféru. Její pestře zbarvené peří a inteligentní povaha ji činí oblíbenou volbou mezi chovateli papoušků. Přestože je amazonka považována za ohrožený druh v přírodě, v domácím prostředí se může těšit na péči a ochranu. Je důležité poskytnout jí vyváženou stravu a dostatek prostoru pro pohyb. Chování amazonky je zajímavé a komunikuje hlavně hlasitým štěbetáním. Její zdravotní péče vyžaduje pravidelné veterinární kontroly a prevenci proti nemocem. Ochrana amazonky ve volné přírodě je klíčová pro zachování tohoto krásného druhu. Vzhledem k tomu, že jsou často nelegálně odchytávány a obchodovány, je důležité podporovat ochranářské organizace a programy zaměřené na jejich ochranu. Amazonky jsou fascinujícím druhem s bohatou historií, který si zaslouží naši pozornost a péči.

Publikováno: 20. 02. 2024

Kategorie: zahrada

Autor: Tadeáš Pokorný

Tagy: amazonka | druh papouška