Answer

Spirometrie

Spirometrie: Co to je?

Spirometrie je vyšetření, které měří objem a rychlost vzduchu, který dokážete nadechnout a vydechnout. Je to jednoduchý, neinvazivní test, který se často používá k diagnostice a sledování plicních onemocnění. Během spirometrie se nadechnete zhluboka a co nejrychleji vydechnete do přístroje zvaného spirometr. Ten zaznamenává množství a rychlost vydechovaného vzduchu. Výsledky spirometrie mohou lékaři pomoci zjistit, zda vaše plíce fungují správně. Spirometrie se používá k diagnostice a sledování různých plicních onemocnění, jako je astma, chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN) a plicní fibróza. Může také pomoci zjistit, zda máte potíže s dýcháním v důsledku jiných zdravotních problémů, jako je obezita nebo srdeční choroby.

Kdy spirometrii podstoupit?

Spirometrii byste měli zvážit, pokud pociťujete jakékoli příznaky problémů s dýcháním, jako je dušnost, sípání, chronický kašel nebo pocit tíhy na hrudi. Tyto příznaky mohou naznačovat onemocnění dýchacích cest, jako je astma, chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN) nebo plicní fibróza. Spirometrie je také důležitá pro kuřáky, a to i ty, kteří ještě nepociťují žádné příznaky. Pravidelné kontroly plicních funkcí jim mohou pomoci odhalit případné problémy v raném stádiu. Váš lékař vám může spirometrii doporučit i v rámci preventivní prohlídky, zejména pokud máte rizikové faktory pro plicní onemocnění, jako je rodinná anamnéza, expozice škodlivým látkám v pracovním prostředí nebo obezita.

Příprava na spirometrii

Před spirometrií je důležité dodržovat několik pokynů, aby výsledky vyšetření byly co nejpřesnější. Nejméně hodinu před vyšetřením byste neměli kouřit. Nikotin totiž zužuje průdušky a zkresluje výsledky. Také byste se měli vyvarovat konzumace alkoholu alespoň 4 hodiny před testem, protože alkohol může utlumovat dýchání. Důležité je se před vyšetřením nenajíst. Těžké jídlo by mohlo stlačovat bránici a ztěžovat dýchání. Oblečte si pohodlné oblečení, které vás nebude škrtit v pase a na hrudi, abyste mohli volně dýchat. Pokud užíváte léky na dýchání, poraďte se se svým lékařem, zda je máte před spirometrií užít.

Průběh vyšetření spirometrem

Spirometrie je jednoduché a bezbolestné vyšetření plicních funkcí. Před samotným vyšetřením je důležité, abyste se cítili pohodlně a uvolněně. Vyšetření probíhá vsedě. Sestra vám nasadí na nos svorku, abyste dýchali pouze ústy. Následně budete vyzváni k nádechu a výdechu do náustku spirometru. Je důležité, abyste se řídili pokyny sestry a dýchali co nejhlouběji a nejrychleji, jak dokážete. Během vyšetření se na monitoru spirometru zobrazí křivka vašeho dechu. Vyšetření se obvykle opakuje třikrát, aby se zajistila co nejpřesnější data. Celý proces trvá jen několik minut.

Výsledky spirometrie a jejich význam

Spirometrie je základní a běžně prováděné vyšetření plicních funkcí. Měří objem a rychlost vzduchu, který dokážete nadechnout a vydechnout. Výsledky spirometrie pomáhají lékařům diagnostikovat a sledovat různé plicní choroby, jako je astma, chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN) nebo plicní fibróza. Mezi nejdůležitější parametry patří usilovná vitální kapacita (FVC), usilovný výdechový objem za 1 sekundu (FEV1) a jejich poměr (FEV1/FVC). Snížené hodnoty FEV1 a FEV1/FVC svědčí pro obstrukční ventilační poruchu, zatímco snížená FVC s normálním nebo lehce sníženým FEV1/FVC může znamenat restriktivní ventilační poruchu. Pro správnou interpretaci výsledků spirometrie je vždy nutná konzultace s lékařem, který zohlední i další faktory, jako jsou vaše příznaky, věk a celkový zdravotní stav.

Rizika spirometrie

Spirometrie je obecně bezpečná a dobře snášená metoda. Jako u každého lékařského zákroku ale existují určitá rizika a komplikace, i když jsou vzácné. Po spirometrii se může u některých pacientů objevit mírná závrať nebo točení hlavy. To je obvykle způsobeno hlubokým dýcháním během testu a rychle to odezní. Ve vzácných případech může spirometrie vyvolat kašel nebo dušnost. Pacienti s určitými plicními onemocněními, jako je těžký emfyzém nebo plicní fibróza, by se měli před spirometrií poradit se svým lékařem, protože test by u nich mohl zhoršit dýchací potíže. Spirometrie se také nedoporučuje pacientům, kteří nedávno prodělali operaci oka, hrudníku nebo břicha, neboť hluboké dýchání by mohlo ovlivnit hojení.

Spirometrie a děti

Spirometrie je důležitým nástrojem pro diagnostiku a sledování plicních onemocnění u dětí. Umožňuje lékařům změřit objem a rychlost vzduchu, který dítě dokáže vydechnout. Vyšetření je rychlé, bezbolestné a neinvazivní. Provádí se pomocí přístroje zvaného spirometr. Dítě vdechuje a vydechuje do náustku spirometru podle instrukcí zdravotníka. Spirometrie je důležitá zejména u dětí s astmatem, cystickou fibrózou a jinými respiračními problémy. Pomáhá lékařům určit závažnost onemocnění a sledovat účinnost léčby. Výsledky spirometrie se porovnávají s hodnotami zdravých dětí stejného věku, pohlaví a výšky.

Cena spirometrie a úhrada pojišťovnou

Cena spirometrie se liší v závislosti na místě a poskytovateli. Obvykle se pohybuje od 300 Kč do 800 Kč. Některá zdravotnická zařízení mohou nabízet slevy pro seniory, studenty nebo držitele průkazů ZTP.

Zdravotní pojišťovny obvykle hradí spirometrii v případě, že je provedena na doporučení lékaře a existuje podezření na onemocnění dýchacích cest, jako je astma nebo chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN). V takovém případě pacient hradí pouze regulační poplatek, pokud na něj nedosáhne osvobození.

Před provedením spirometrie je vhodné informovat se u své zdravotní pojišťovny o výši úhrady a případných podmínkách.

Publikováno: 12. 06. 2024

Kategorie: Zdraví

Autor: Kristýna Vavřinec

Tagy: spirometrie | vyšetření plic